Grön Arena

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.

Rörsås Lantliv är en av dessa gårdar i Skaraborg. Varje Grön Arena-gård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och behov. Verksamheten anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.