NUA
Naturunderstödda aktiviter finns till för den som står långt från arbetslivet på grund av t.ex. psykisk ohälsa. Deltagare remitteras från någon av Samordningsförbundets parter.

På NUA erbjuds hälsofrämjande aktiviteter inom lantbruk, trädgård, djur och natur samt
kreativa aktiviteter med syftet att öka deltagarnas hälsa och aktivitetsnivå.

För remittent
Remiss skickas till

Rörsås Lantliv
Rörsås Stenbacken 1
54293, Mariestad