Gårdsbutiken

I vår gårdsbutik kan man köpa honung, ägg och egenodlade grönsaker i mån av tillgång. I gårdsbutiken finns också lokalproducerat ekologiskt kött från "Två Bönder" och "Hermoängens lantrasgård". Som ett projekt inom "Leader Nordvästra Skaraborg" har vi via EUs jordbruksfond erhållit stöd för utveckling av landsbygdsföretagande. Projektet innefattar uppstart av ekologisk grönsaksodling i växthus och på friland samt test av metod för höst/vinterodling av microgrönt.